Nacházíte se: Úvodní stránka » Služby firmy CS Billiard » Pravidla kulečníkových her » Pravidla pool 10-Ball

Specifikace poolového kulečníkového stolu


Standards catalogue for American Pool Billiard Tables

Úvod k českému překladu specifikací
Níže uvedený text nahradil v květnu 2008 na stránkách EPBF původní specifikace, datované rokem 2001. Původní text obsahoval výhradně specifikace pro stoly a chyběly v něm normy pro koule, osvětlení, tága atd. Navíc byl u řady rozměrů v silném rozporu s obdobným, ale bohatším dokumentem WPA.
Celý následující text EPBF převzal z anglického originálu předpisu WPA a přidal do něj navíc jednak organizační ustanovení EPBF, jednak převod anglosaských měr do metrické soustavy. V rozměrových specifikacích byly plně respektovány předpisy WPA, čímž došlo ke sjednocení technických norem WPA a EPBF.
Převody měr byly v originále EPBF provedeny velmi mechanicky a v řadě případů s chybami. V českém překladu došlo k úpravám v tom smyslu, že metrické míry jsou uváděny přednostně a až na nepatrné výjimky jsou zaokrouhleny na měřitelné přesnosti. Při sporu o hraniční hodnoty by však zřejmě rozhodovany původní anglosaské míry. Délkové míry jsou zásadně vedeny v milimetrech, hmotnosti v gramech.
Na konci textu (v odstavci 23) je rozporována míra pro středovou kapsu zápasového stolu od roku 2010, která podle názoru překladatele vznikla jako prostý překlep. Tento případný rozpor by bylo dobré vyjasnit s orgány EPBF.
Nejpodstatnější změnou specifikací pro hráče je zpřísnění rozměrů kapes. Na toto téma vzniká nejvíc dotazů. Problém zveřejněného textu spočívá mj. v tom, že popis parametrů v originálu není doprovozen žádným obrázkem, který by znázornil, jak má kapsa podle předpisu vypadat. Dovolil jsem si proto taková schemata do textu doplnit jako přílohy.

1.    Účel
Účelem těchto specifikací je stanovení standardů pro vybavení, používané na všech EPBF ME, na turnajích EPBF Eurotour a jiných událostech, konaných pod záštitou EPBF. Tyto specifikace nemusejí být nutně použity pro stoly, vyráběné pro místní komerční využití. Ve vlastní zodpovědnosti může EPBF schválit turnaje na stolech, které nejsou v souladu s těmito specifikacemi.

2.    Výška plochy stolu.
Je v rozpětí mezi 743 a 787 mm (29 1 - 31 palců).

3.    Vzhled
Nemá žádné ostré hrany nebo materiály, které by mohly narušit nebo poškodit oděv. Konstrukce by měla být dostatečně odpovídající tomu, aby stůl zůstal stabilní a vyrovnaný za všech herních podmínek.

4.    Desky
Tloušťka musí být nejméně 25,4 mm (1 palec) a hrací plocha musí být schopná jak vlastní pevností, tak v kombinaci vlastní pevnosti s pevností podlahy, udržet celkovou rovinnost v mezích 0,5 mm podélně a 0,25 mm příčně (0,02 a 0,01 palce). Navíc by tato plocha, při zatížení soustředěnou silou 90 kg (200 liber) ve svém středu, neměla mít dodatečný průhyb, překračující 0,75 mm (0,03 palce). Všechny složené desky musejí být ve stejné rovině v mezích 0,13 mm (0,005 palce) po vyrovnání a vypodložení. Turnajové stoly musejí mít sadu desek, skládající se ze tří kusů shodné velikosti s dřevěným rámem z nejméně 19 mm (3/4 palce) vysokého řeziva, upevněného na spodku desek. Sekce desek musejí být k základnímu rámu připevněny zapuštěnými šrouby nebo vruty.

5.    Hrací pocha
Hrací plocha musí být obdélníková a symetrická včetně rozmístění kapes:
•    Stůl 9 stop – 2540 + 3 mm x 1270 + 3 mm (100 + 1/8 x 50 + 1/8 palce)
•    Stůl 8 stop – 2337 + 3 mm x 1168 + 3 mm (92 +1/8 x 46 + 1/8 palce)

6. Rám a mantinely
Šířka rámu musí být mezi 102 a 190 mm (4 – 7 1 palce) včetně pryžových mantinelů. Osmnáct značek (případně 17 + destička se jménem) je zapuštěno do povrchu rámu s rozmístěním:
•    317,5 mm (12 1 palce) mezi jednotlivými značkami na 9-stopém uznaném stole,
•    292  mm (11 1 palce) mezi jednotlivými značkami na 8-stopém uznaném stole.
Střed každé značky má být umístěn 94 + 3 mm (3 + 11/16 palce) od aktivní hrany mantinelu. Značky mohou být kruhové mezi 11 a 13 mm (7/16 až 1 palce) v průměru nebo kosočtvercové mezi 25 x 11mm (1 x 7/16 palce) a 32 x 16 mm ( 1 1  x 5/8 palce). Všechny destičky se jmény a počítadla by měly zařezávat s povrchem rámu. Všechny šrouby rámu by měly být rozmístěny tak, aby správně přenášely tichý a optimální odraz z libovolného místa mantinelu na stole.

7.    Výška mantinelu
Pryžové mantinely  by měly mít trojúhelníkový průřez se šířkou látkou potaženého mantinelu mezi 48 a 51 mm (1 7/8 až 2 palce), měřenou od rozhraní rámu s mantinelem k aktivní hraně mantinelu. Výška rámu (u aktivní hrany mantinelu) by měla být  63,5% ± 1% průměru koule.

8.    Pryž mantinelu
Mantinely by měly ovlivňovat rychlost stolu tak, že po umístění koule na přední bod a zahrání přímo na zadní bod s použitím silného strku dobrým tágem na střed koule, musí koule putovat nejméně 4 až 4 a půl délky stolu bez nadskočení.

9.    Rozevření kapes a rozměry
Na čelisti kapes mohou být použita výhradně pryžová čela o tloušťce od 1,6 mm do 6,3 mm (1/16 až 1 palce). WPA dává přednost čelům do maximální tloušťky 3,2 mm (1/8 palce). Čela na obou stranách kapes musejí být stejné tloušťky. Čela musejí být těžko oddělitelným způsobem pevně přilepena k mantinelu i rámu a vhodně připevněna ke dřevěné konstrukci rámu pro zamezení posunu. Pryž čel by měla být o něco tvrdší než je pryž mantinelu.
Rozevření kapes se měří mezi protilehlými hranami mantinelů v místě, kde se směr mění dovnitř kapsy (od špičky ke špičce). Tomu se říká ústí.
•    Ústí rohové kapsy: mezi 114 a 117 mm (4 1 až 4 5/8 palce).
•    Ústí středové kapsy: mezi 127 a 130 mm (5 až 5 1/8 palce).
* Ústí středové kapsy je tradičně o 13 mm (o 1 palce) širší než ústí rohové kapsy.
•    Svislý úhel kapsy (podkosení): mezi 12° a 15°.
Vodorovný úhel seříznutí kapsy: úhel musí být stejný na obou stranách vstupu do kapsy.
•    Úhel seříznutí pryžového mantinelu a jeho dřevěné základny v rámu na obou stranách rohové kapsy musí být  142° + 1°.
•    Úhel seříznutí pryžového mantinelu  a jeho dřevěné základny v rámu na obou stranách  středové kapsy musí být 104°+ 1 °.
Práh kapsy (shelf): práh se měří od středu pomyslné čáry, která prochází od jedné špičky ústí k druhé (kde hrany mantinelů mění směr), ke svislému zlomu desky stolu do kapsy. Práh obsahuje sražení desky.
•    Práh rohové kapsy: mezi 25  a 57 mm (1 až 2 1 palce).
•    Práh středové kapsy: mezi 0 a 10 mm (0 až 3/8 palce).

10.    Vložky kapes
Vložky kapes mají být z trvanlivého plastu, pryže nebo kůže. Vložky mají být vyrobeny z materiálu, který by nastálo nezanechával stopy (nebarvil) koule nebo tága. Horní část vnitřní stěny musí být tvarována tak, aby kdykoliv koule narazí na stěnu pod obrubou na svršku rámu, byla koule usměrněna dolů.

11.    Vraceče koulí a košíky
Jak košíky, tak vraceče koulí mohou být použity, ale musí být tak bezhlučné, jak jen je možné. Kapacita košíků musí být nejméně 6 koulí. Automatický vraceč koulí musí být řádně seřízen, aby potopené koule nebyly vyhazovány ani zpět na stůl, ani mimo něj.

12.    Sukno
Sukno musí být nesměrovaná, bezvlasá kulečníková tkanina bez žmolků a chomáčků, složená alespoň z 85% česané vlněné příze a nejvýše z 15% nylonu. Tkanina ze 100% vlněné česané příze je upřednostněna. Žádná podkladová tkanina není povolena. Všechny barvy, vyráběné výrobcem, který má exkluzivní práva pro sukno, jsou povoleny pro soutěže EPBF.

13.    Vypínání sukna
Před potažením desek suknem by měly být nalepeny proužky plátna (nebo potahového sukna) na svislé hrany desek a k nim připojeným dřevěným podporám. Sukno na ploše stolu musí být vypnuto s patřičným tahem a mechanicky připevněno k podkladovým dřevěným podporám pomocí nastřelovaných spon (svorek nebo cvočků) s roztečí max. 25 mm (1 palec) s proniknutím nejméně 1 cm (3/8 palce) do dřeva podpory. Návod na správné vypnutí je následující:¨
1.    sukno na délku se maximálně vypne a pak povolí o 13 mm (1 palce) před připojením,
2.    sukno na šířku se maximálně vypne a pak povolí o 6,5 mm ( 1 palce) před připojením.
Při potahování mantinelů musí být sukno podélně rovnoměrně a dobře protaženo. Protože je sukno protaženo podélně, musí být nyní vypnuto do šířky do té míry, kdy by se aktivní hrana pryžového mantinelu začala prohýbat a poté mechanicky připevněno k  dřevěné části rámu pomocí nastřelovaných spon (svorek nebo cvočků) s roztečí max 19 mm (3 palce) s proniknutím nejméně 10 mm (3/8 palce) do dřeva rámu. Ve středových otvorech pro kapsu by  měl být rám překryt s minimálním přesahem tkaniny přes čela. Při vytváření přesahu musí být věnována velká pozornost tomu, aby případné skryté záhyby nezpůsobovaly vyskakování koulí ze stolu. Žádné záhyby nejsou povoleny na suknu, překrývajícím čela rohových kapes.

14.    Čištění sukna na stole a mantinelech (doporučené prostředky).
WPA doporučuje používání jen zelené a modré křídy. Doporučenými prostředky pro čištění sukna stolu a mantinelů jsou měkký kartáč (z koňských žíní), čistič tkanin, určený pro kulečníkové tkaniny, případně vysavač bez rotačních kartáčů. Kartáče se sběračem smetí nejsou doporučeny.

15.    Osvětlení.
Plocha stolu a jeho rám musejí přijímat nejméně 520 luxů světla v každém bodě stolu. Doporučuje se, aby rozložení světelných panelů nebo reflektorů neposkytovalo zřetelně vyšší osvětlení ve středu stolu oproti rámům a rohům stolu. Pokud upevnění světel nad stolem umožňuje jeho odklon (rozhodčí), pak minimální výška světel nad stolem je 1016 mm (40 palců). Pokud nelze osvětlení přemisťovat, nemělo by být níže než 1650 mm (65 palců) nad plochou stolu. Intenzita žádného přímého světla na hráče u stolu by neměla být oslepující. Oslepující světlo začíná u 5000 luxů při přímém pohledu. Zbytek místa konání (hlediště atd.) by mělo být osvětleno alespoň 50 luxy světla.

16.    Koule a rámečky.
Všechny koule musejí být vyrobeny z lité fenolové pryskyřice s průměrem 57,15+0,127 mm (2 1 +0,005 palce) a s váhou mezi 146 a 170 g (5 1 až 6 uncí). Koule nemají být naleštěné ani navoskované. Koule mají být čištěny látkovou utěrkou, prostou špíny a prachu, a mohou být rovněž myty mýdlem a vodou. Koule, znečištěné jakoukoliv kluzkou substancí (po ošetření lešticí nebo brusnou složkou, případně voskováním) musejí být před hrou očištěny a odvoskovány čistou látkou, navlhčenou ve zředěném alkoholu.
Kompletní sada poolových koulí se skládá z jedné bílé koule a patnácti barevně odlišených a číslovaných koulí. Barevné koule jsou zřetelně a dobře viditelně číslovány od 1 do 15. Každá barevná koule má své číslo vyznačeno dvakrát na obrácených stranách a vzájemně vzhůru nohama v kruhových terčích černě na bílém podkladu. Barevné koule, číslované od 1 do 8, jsou jednobarevné, a to následovně: 1= žlutá, 2=modrá, 3=červená, 4=fialová, 5=oranžová, 6=zelená, 7=hnědá a 8=černá. Barevné koule, číslované od 9 do 15, jsou bílé se středovým pruhem v následujících barvách: 9-žlutý, 10=modrý, 11=červený, 12=fialový, 13=oranžový, 14=zelený, 15=hnědý. Čísla 6 a 9 jsou na koulích podtržena.
Doporučeným zařízením pro stavění koulí a zajištění jejich vzájemného těsného kontaktu je dřevěný trojúhelníkový rámeček. Oba povrchy, které mohou přijít do kontaktu se suknem stolu při pohybu s nastavenými koulemi, mají být velmi hladké, aby nemohly způsobit žádné poškození sukna. Plastové rámečky nejsou doporučeny; jsou obebné a náchylné k deformaci, čímž způsobují, že správné nastavení koulí je zdouhavé, pokud ne nemožné.

17.    Tága
Tága, používaná na soutěžích WPA, by měla při hře na stole splňovat následující:
•    Délka tága: minimálně 1016 mm (40 palců) / žádné maximum,:
•    Hmotnost tága: Žádné minimum / maximum 708 g (25 uncí)
•    Šířka hlavičky: Žádné minimum / maximum 14 mm.
Hlavička tága (tip) nesmí být z materiálu, který by mohl poškrábat nebo poškodit zahranou kouli. Hlavička na jakémkoliv tágu musí být složena z kusu speciálně vyrobené kůže nebo jiného vláknitého nebo poddajného materiálu, který prodlužuje přirozenou linii špice tága který přichází do kontaktu s bílou koulí při zahrání strku.
Koncovka tága (ferrule), vyrobená z kovu, nesmí být delší než 25,4 mm (1 palec).

18.    Mechanické můstky
Mechanické můstky, zvané rovněž hrábě nebo hrabičky, jsou vybavením kulečníkových stolů a skládají se z tyče a hlavy můstku, která podepírá špici tága jako náhrada za ruční můstek během strků, na něž lze obtížně dosáhnout. Tyč nebo rukojeť mechanického můstku je tvarem velmi podobná tágu. Hlava můstku má zářezy nebo žlábky, obvykle v různých výškách, o něž lze tágo opřít. Obvod hlavy můstku má být hladký, aby neničil špici tága nebo netrhal vlákna potahového sukna při použití.

19.    Prostor mezi stoly.
Na soutěžích pod záštitou EPBF se požaduje, aby vzdálenost mezi vnějšími okraji rámu stolů a také jejich vodorovná vzdálenost od překážek (stolů, židlí atd.) byla nejméně 1,83 m (6 stop).
design: CS Billiard s.r.o. - Josef Červenka, 2012