Nacházíte se: Úvodní stránka » Služby firmy CS Billiard » Pravidla kulečníkových her » Pravidla pool 10-Ball

Pravidla pool 10-ball

9. Desítka 

9.1 Určení rozstřelu
9.2 Stavění koulí pro desítku
9.3 Řádný rozstřel
9.4 Druhý strk po rozstřelu – push-out
9.5 Hlášené strky a potápění koulí
9.6 Jistota
9.7 Nesprávně potopené koule
9.8 Pokračování hry
9.10 Nastavování koulí
9.11 Závažné fauly
9.12 Pat

 
9. Desítka

Desítka je hra s hlášenými strky, hraná s bílou koulí a s barevnými koulemi, číslovanými od 1 do 10. Koule jsou hrány ve vzestupném numerickém pořadí, přičemž nejníže číslovaná koule musí být kontaktována bílou koulí pro vznik řádného strku. Pokud je koule č.10 potopena při řádném rozstřelu, bude nastavena zpět na stůl s tím, že hráč pokračuje v náběhu. Pro strk může být hlášena pouze jediná koule s výjimkou rozstřelu, při němž nemůže být nahlášena žádná koule (viz 9.5 Hlášené strky a potápění koulí).

 9.1 Určení rozstřelu
Hráč, který vyhrál rozehrání o rozstřel, rozstřeluje jako první (viz 1.2 Rozehrání o pořadí). Běžným formátem je střídavý rozstřel (s ohledem na Směrnice 15, Následující rozstřely).

 9.2 Stavění koulí pro desítku
Baevné koule jsou stavěny co nejtěsněji k sobědo trojúhelníkového tvaru, s koulí č.1 v čele trojúhelníku a na zadním bodu stolu a s koulí č.10 ve středu trojúhelníku. Ostatní barevné koule budou umístěny v trojúhelníku bez účelového nebo záměrného rozmístění (viz Směrnice 4, Stavění a naklepání koulí).

9.3 Řádný rozstřel

Při rozstřelu se uplatňují následující pravidla:

(a)    rozehrává se z ruky v záhlaví;

(b)   nedojde-li k potopení žádné koule, alespoň čtyři barevné koule musejí dojít na mantinel; jinak jde o faul (viz Směrnice 17, Požadavky na rozstřel)

 9.4 Druhý strk po rozstřelu – push out
Pokud nebyl při rozstřelu zjištěn žádný faul, rozstřelující hráč může zvolit push-out pro svůj následující strk. Toto své rozhodnutí musí hráč sdělit rozhodčímu, a tím pro tento strk zruší platnost pravidel 6.2 Chybná první koule a 6.3 Bez mantinelu po kontaktu. Pokud při provedení push-outu nebyl zjištěn žádný faul, určuje soupeř, kdo bude hrát jako další. Koule č.10, potopená při push-outu, se bez penalizace vrátí na zadní bod.

 9.5 Hlášené strky a potopené koule
Kdykoliv se hráč na strku pokouší potopit kouli, je požadováno, aby hlásil strky; zamýšlená koule a kapsa musejí být označeny pro každý strk, pokud to není zřejmé. Podrobnosti strku, jako jsou zásahy mantinelu nebo kontakt či potopení jiných koulí, jsou nepodstatné.
Aby rozhodčí strk započítal, musí být přesvědčen, že byl proveden zamýšlený strk, takže pokud je tu možnost záměny při karambolech, kombinacích a podobných strcích, měl by hráč na strku označit kouli a kapsu. Pokud si rozhodčí nebo soupeř nejsou jisti míněným strkem, mohou si hlášení vyžádat.

 9.6 Jistota
Hráč na strku po uskutečněném rozstřelu může kdykoliv během hry ohlásit „jistotu“, která mu dovoluje hrát na kouli v pořadí a bez jejího potopení ukončit svůj náběh. Když ovšem hráč na strku kouli v pořadí potopí, střídající hráč má na výběr hrát strk jak leží, nebo vrátit strk soupeři (viz 9.7 Chybně potopené koule, které platí i při jistotách).

 9.7 Chybně potopené koule
Pokud hráč netrefí zamýšlenou kouli a kapsu, a potopí hlášenou kouli do nesprávné kapsy nebo potopí jiné koule, jeho náběh končí a střídající hráč má na výběr hrát strk z dané pozice nebo vrátit strk soupeři.

 9.8 Pokračování hry
Pokud hráč na strku řádně potopí hlášenou/předepsanou kouli (s výjimkou push-outu, viz 2.4 Druhý strk po rozstřelu – push-out), pak všechny dodatečně potopené koule zůstávají potopené (s výjimkou koule č.10; viz 9.9 Nastavování koulí) a hráč na strku pokračuje dalším strkem. Pokud při libovolném strku řádně potopí hlášenou kouli č.10 (s výjimkou push-outu), vyhrává hru. Pokud hráč hlášenou kouli nepotopí nebo fauluje, hra přechází na soupeře. Nedošlo-li k faulu, je střídající hráč povinen hrát bílou kouli z pozice, zanechané protihráčem.

 9.9 Nastavování koulí
Pokud je koule č.10 potopena při faulu, push-outu nebo během rozstřelu, nebo potopena jako nehlášená koule, případně chybou do jiné kapsy nebo také vyražena ze stolu, je následně nastavena zpět na stůl (viz 1.4 Nastavování koulí). Žádná jiná barevná koule se nikdy do hry nevrací.

 9.10 Běžné fauly
Pokud hráč na strku způsobí běžný faul, hra přechází na jeho soupeře. Soupeř rozehrává z ruky a bílou kouli může přitom umístit kamkoliv na hrací plochu (viz 1.5 Hra z ruky).
Za běžné fauly jsou pokládány následující situace:
6.1 Potopení nebo vyražení bílé ze stolu
6.2 Chybná první koule
(první zasaženou koulí při každém strku musí být nejníže očíslovaná koule, přítomná na stole)
6.3 Bez mantinelu po kontaktu
6.4 Bez doteku nohy s podlahou
6.5 Vyražená koule ze stolu
(pouze koule č.10 se vrací na stůl)
6.6 Dotek koule
6.7 Dvojdotek / spící koule
6.8 Prostrk
6.9 Koule v pohybu
6.10 Vadné umístění bílé
6.12 Tágo na stole
6.13 Hra mimo pořad

6.15 Pomalá hra

 9.11 Závažné fauly
Za 6.14 Tři následné fauly je trestem ztráta rozehrané hry
Za 6.16 Nesportovní chování zvolí rozhodčí trest, odpovídající podstatě prohřešku

 9.12 Pat
Po výskytu patu zahraje původně rozstřelující hráč nový rozstřel (viz 1.12 Pat)

design: CS Billiard s.r.o. - Josef Červenka, 2012