Nacházíte se: Úvodní stránka » Kulečníky přehled » Břidlicové kulečníkové desky

Břidlicové biliardové (kulečníkové) desky

 • Hrací plochy kulečníkových stolů byly původně vyráběny ze dřeva, ale z důvodu deformace byly hrací plochy nakonec změněny na břidlici. Na některé menší kulečníkové stoly jsou používány 1 dílné břidlicové desky, zatímco u větších kulečníku jsou břidlicové desky 3 nebo 5 dílné. Kulečníkové břidlice jsou obvykle silné dle velikosti samotného kulečníku a to nejčastěji 19, 22, 25, 30, 40 nebo 45 mm.
 • Kulečníkové břidlicové desky pochází ze sedimentárních hornin pod zemským povrchem. Břidlice je organický kámen s vysokým obsahem uhlíku, vápníku a jemnozrnné slídy (křemene).
 • Různé formy břidlice vhodné pro kulečníkové stoly se nachází po celém světě, ale její minerální vlastnosti se velmi liší od místa k místu. Opravdu vhodných míst však není mnoho. Břidlice vhodná pro kulečníkovou hru musí být jemnozrnná, pružná a musí mít nízkou tendenci absorbovat vlhkost. Je hodně vzácné najít břidlicové ložisko s přesnými minerálními vlastnostmi potřebnými pro kulečníkovou hru. Mezi nejlepšími místy na světě vhodné pro těžbu surové břidlice patří tradičně Itálie. V poslední době se ukazují jako vhodná ložiska i Brazílii nebo v Číně.
 • Výroba břidlicové desky
 • Spolehlivé a hodnotné stoly jsou s italskou břidlicí - kritérium pro znamenitost a kvalitu. Italská břidlice od "ITALARDESIA S.R.L." je nesrovnatelná ve své kvalitě a fyzikální charakteristice. Její pevnost, váha, elastičnost jsou bezpříkladné s jakýmkoliv známým kamenným výrobkem nebo umělou náhražkou. Proto naše břidlice kterou používáme při výrobě kulečníkových stolů pochází z nejlepších a nejspolehlivějších břidlicových dolů na světě. Její kvalitní výběr již v samém dole a zpracování na výrobní lince zajišťuje předpoklady pro výrobu kvalitního kulečníkového stolu. Italská břidlice je známá, přijatá a požadovaná po celém světě jako standard skvělosti pro povrch poolových, karambolových, snookerových a pyramidových stolů.
 • Všechny mezinárodní kulečníkové soutěže se hrají pouze a výhradně na břidlicových deskách.

Co je pod zeleným plátnem?

 • Jako správný výrobce kulečníkových stolů považujeme za samozřejmé, že budeme mít hrací plochu kulečníkových stolů s perfektní břidlicovou desku
 • Pro mistry, pokročilé nebo jen začítečínající hráče je největší zábavou dobré hry pozorovat, jak se koule hladce kutálí v přímém směru přesně tam, kam měla jít. Tento výsledek je dosažen použitím vysoce kvalitní břidlice jako hracího povrchu, jež je zpracována na nejmodernějších zařízeních, kde získá rovinatost a hladkost požadovanou nejrenomovanějšími výrobci kulečníkových stolů.Z hlediska provedení a kvality dosud nebyla nalezena rovnocenná náhrada za břidlici.
 • Pochopitelně břidlicová deska sama nevyskočí ze skály seříznutá na požadované míry a uhlazená s šesti vyříznutými dírami pro koše. Teprve dlouhotrvajícím zpracováním se dosáhne požadované kvality a my se nyní pokusíme co nejpřesněji toto zpracování popsat.

    Italská břidlice se těží z obrovských podzemních ložisek. Břidlicové žíly leží mezi dvěmi pískovcovými vrstvami – nazývanými „střecha“ a „podlaha“. Těžba začíná vydolováním děr v kopci, na místě, kde se předpokládá výskyt břidlicové žíly. Tyto díry jsou vydolovány použitím výbušnin, dokud nejsou tak velké, aby tam mohly vjet těžební stroje. Na obrázku je vnitřní prostor jednoho z největších stále používaných těžebních dolů.

    Břidlicová žíla se vyřezává z jednotlivých vrstev v blocích o různé velikosti dle požadavků výrobců kulečníků.

    Speciální hydraulická řetězová pila vyřezává bloky z vrstev břidlice. Bloky jsou vyváženy velkým CAT nakladačem, aby byly naloženy na kamiony a převezeny do továren.
    Břidlicové bloky musí být udržovány ve vlhku – obalením do plastové folie – po celou dobu než se dostanou k dalšímu zpracování. Chrání se před vyschnutím, protože jinak se stávají křehkými a jsou dále nepoužitelné. Břidlicové bloky jsou převezeny do továrny Italardesia s.r.l.
    Zpracování a dokončení břidlice je proces o mnoha krocích. V prvním kroku se bloky umístí pod řezací stroj s řetězovými pilami. Každý stroj má 30 až 65 dlouhých pilových listů s diamantovými zuby, dle požadované tloušťky desek. Řeže bloky buď až 9 stop dlouhé a až 5 1 stopy široké, nebo dva menší bloky. Tloušťka desky je v této fázi o cca 1/8“ tlustší nežli požadovaná tloušťka dokončeného výrobku. Po prvním řezání jsou hrubé desky seřezávány do přesných velikostí na řezacím stroji řízeném počítači. Obě strany každé sady desek jsou řezány naráz dvojicí rotačních pil, aby se zajistil úplně rovný řez.
    Oříznuté desky jsou nyní sestavovány dohromady do kompletní sady, aby se přesně vyvrtaly díry a západky pro šrouby pro celý stůl.
    Břidlicové desky pro 3-dílné sady jsou automaticky provrtány v celkovém sestavení, aby se zajistila přesná pozice děr dle specifikací. Tento nový vrtací stroj řízený počítačem by projektován firmou ITALARDESIA. (patentován) Sada, kompletně připravená s západkami, dírami, otvory pro koše, je nyní pečlivě dobrušována, aby získala perfektně rovný a hladký povrch požadovaný pro hru. Zadní strana se brousí jako první.
    Všechen 6 děr na koše je vyříznuto naráz dle specifikace každého zákazníka na stroji řízeném počítačem.
    Nejdůležitějším krokem po dobroušení je konečný léčebný proces trvající několik dnů, dokud není břidlice úplně suchá. Před balením je břidlice dvakrát kontrolována a jen perfektně dokončený výrobek opouští továrnu. Nyní jsme u konce výrobního procesu. Svazky dokončených břidlicových sad jsou nakládány na kontejnery nebo kamiony a rozváženy po celém světě.
    Pohled na vnitřní prostory závodu.

  Chemické složení

  SiO2 20,76 - 45,01 %
  AL2O3 1,55 - 18,82 %
  CaO 11,03 - 36,90 %
  MgO 0,25 - 1,99 %
  Fe2O3 0,66 - 9,18 %

  Fyzická data

  koeficient prostupování/pronikání 0,230 %
  koeficient kapilární absorbce 0,109 %
  bod zlomu při stlačení 1,474 kg/cm2
  bod zlomu po testu zmražením 1,276 kg/cm2
  test zmražením žádné poškození

  nepřímý tahový bod zlomu – ohýbací napětí

  292 kg/cm2
  šoková odolnost přes 40 cm
  linearní faktor tepelné roztažnosti 0,0055 mm/m°C
  faktor opotřebení povrchu 0,3900 mm/m°C

  mikro-tvrdost dle Knoopova měřítka

  85 Kg/mm2
  ztráta váhy při styku s kyselinou sírovou 0,06 %
  modul normálové pružnosti 620.000 kg/cm2

  zřejmá specifická váha

  2800 kg/m3
design: CS Billiard s.r.o., 2014